Recruitment

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด เปิดรับสมัครงานสำหรับบัณฑิตจบใหม่ บัณฑิตที่มีประสบการณ์ทำงาน และนักศึกษาฝึกงาน เพื่อร่วมงานกับทางบริษัท

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด เปิดรับสมัครงานสำหรับบัณฑิตจบใหม่ บัณฑิตที่มีประสบการณ์ทำงาน และนักศึกษาฝึกงาน เพื่อร่วมงานกับทางบริษัท   เนื่องด้วยทาง บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจทางด้านไฟฟ้าธุรกิจ Smart farm และ Iot (Internet of things) ได้เข้ามาติดต่อกับทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อขอรับสมัครงานนักศึกษาบัณฑิตจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ทำงานแล้ว รวมไปถึงนักศึกษาฝึกงาน เพื่อร่วมงานกับทางบริษัท   โดยรับสมัครในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 1. สายงานผลิต R&D (Research & Development) รับ 10 อัตรา 2. Sales Engineer รับ 5 อัตรา   สวัสดิการ 1. สายงานผลิต R&D และ Sales Engineer เงินเดือน 20,000 บาท/เดือน […]

21 March 2019
รับสมัครงานบัณฑิตจบใหม่ สาขาวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 กลุ่มบริษัท แหลมทองสหการ

รับสมัครงานบัณฑิตจบใหม่ สาขาวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 กลุ่มบริษัท แหลมทองสหการ   ด้วยกลุ่มบริษัท แหลมทองสหการ จะเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาจบใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อคัดเลือกบัณฑิตจากทุกสาขาวิชาชีพบรรจุเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้   หน่วยงานวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล อุตสาหการ, แมคคาทรอนิกส์ และอื่น ๆ   ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร และ ณ โรงงาน หรือ ฟามปศุสัตว์ (สัตว์ปีกและสุกร) และสาขาการขาย การตลาด ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ   โดยมีสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้   ระดับปริญญาตรี 1. สาขาเทคโนโลยีอาหาร 2. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 3. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 4. วิศวกรรมเครื่องกล 5. วิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 6. […]

1 March 2019
ภาพบรรยากาศสัมภาษณ์งานนักศึกษาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กับ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด

ภาพบรรยากาศสัมภาษณ์งานนักศึกษาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กับ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด วันที่ 23 มกราคม 2562 ช่วงเวลา 9.00 น. – 16.30 น. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผศ. ระพีพันธ์ แก้วอ่อน ได้ให้การต้อนรับ คุณบุรินทร์ ช่วยแก้ว Senior NMC Engineer และ คุณวีกิจ นิมิตเกษมสุภัค O&M Engineer จากบริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด ผู้ซึ่งมาเป็นกรรมการการสอบสัมภาษณ์สมัครงานของนักศึกษาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยทางบริษัทมารับนักศึกษาที่ภาควิชา จำนวน 16 อัตรา และจะมีการประกาศผลการสัมภาษณ์ภายใน วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร      

23 January 2019
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562 เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานที่เบลเยียมและเยอรมนี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562 เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานที่เบลเยียมและเยอรมนี     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เข้าร่วม โครงการ ASEM Work Placement Programme ภายใต้กรอบความร่วมมือ เอเชีย – ยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานอย่างสมดุลระหว่างฝ่ายเอเชียและยุโรป และส่งเสริมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม และการทำงานข้ามวัฒนธรรม   ซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด และในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกแห่งสมัครเข้าร่วมโครงการ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEM ให้เข้ามาติดต่อที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภายในวันพฤหัสที่ 31 มกราคม 2562 จึงเรียนมาเพื่อให้นักศึกษาของภาควิชาได้รับทราบโดยทั่วกัน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารการรับสมัคร   ASEM   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

17 January 2019