กิจกรรม

ส่งมอบรถไฟฟ้า โครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า สู่องค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ส่งมอบรถไฟฟ้า โครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า สู่อง […]

10 เมษายน 2019
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่เข้าร่วมทีมและผ่านการพิจารณาในการแข่งขัน Startup Thailand League 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่เข้าร […]

8 เมษายน 2019
ภาพกิจกรรม โครงการนำน้องท่องวัง ครั้งที่ 38 Silpa’goal Olympic

ภาพกิจกรรม โครงการนำน้องท่องวัง ครั้งที่ 38 Silpa&#8217 […]

7 เมษายน 2019
ภาพกิจกรรมงานทำบุญภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และโครงการสานสัมพันธ์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2562

ภาพกิจกรรมงานทำบุญภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และโครงการสานสัม […]

7 เมษายน 2019
ประชุมความร่วมมือโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับการปลูกผักเกษตรอินทรีย์

ประชุมความร่วมมือโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะสำห […]

4 เมษายน 2019
ภาพบรรยากาศการเตรียมงานทำบุญภาค ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 นี้

ภาพบรรยากาศการเตรียมงานทำบุญภาคที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที […]

4 เมษายน 2019
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 เมษายน 2019
กำหนดการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (นักศึกษาใหม่) ด้วยแบบทดสอบ STEP

กำหนดการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแร […]

2 เมษายน 2019
ประกาศช่วงเวลายื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ มาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561

ประกาศช่วงเวลายื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ มาตรฐาน CEF […]

2 เมษายน 2019
ขอเชิญนักศึกษาส่งแนวคิดผลงานด้านเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการ Young Technopreneur 2019

ขอเชิญนักศึกษาส่งแนวคิดผลงานด้านเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงกา […]

29 มีนาคม 2019
เตรียมความพร้อม โครงการสานสัมพันธ์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปี 2562

เตรียมความพร้อม โครงการสานสัมพันธ์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า […]

22 มีนาคม 2019
รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ Graduate School of Science and Technology, Kumamoto University

รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน […]

21 มีนาคม 2019
ประกาศเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม Win Speexx Travel Awards 2018

ประกาศเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมก […]

21 มีนาคม 2019
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมทักษะด้านสายสัญญาณประเภท UTP (สาย LAN)

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรรายวิชา 618443-55 การสื่อสาร […]

19 มีนาคม 2019
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและบริการวิชาการสู่ชุมชน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและบริการวิชาการสู่ชุมชน ภาควิชา […]

19 มีนาคม 2019