ข่าวกิจกรรมและสัมมนา

แสดงความยินดีให้กับ ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

      แสดงความยินดีให้กับ ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะว […]

2 กรกฎาคม 2019
“ค่ายอัจฉริยภาพ” ครั้งที่ 1

เปิดรับสมัครแล้วครับ  “ค่ายอัจฉริยภาพ” ครั้ […]

26 มิถุนายน 2019
ต้อนรับ Prof.Dr.Keita Tsuzuki จาก National Institute of Technology, Toyota College

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชา […]

26 มิถุนายน 2019
โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2562

โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2 […]

24 มิถุนายน 2019
ECS TUTOR CAMP 11

COMING SOON!!! ค่ายสนุกๆใกล้เปิดรับสมัครแล้วน้าา อดใจรอ […]

29 พฤษภาคม 2019
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเร่งรัด สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 (ชั้นปีที่ 3)

    ประชาสัมพันธ์  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเร่งรัด […]

28 พฤษภาคม 2019
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรม “องค์ประกอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา”

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรม […]

28 พฤษภาคม 2019
ทีม I’Rice ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2019 ได้นำโล่ห์และป้ายรางวัล มามอบให้กับทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ทีม I’Rice ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน Star […]

14 พฤษภาคม 2019
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ได้รับ […]

13 พฤษภาคม 2019
ภาพบรรยากาศ โครงการเสวนา “20 ปี สภาวิศวกรไทย ในยุคดิสรัปชั่น”

ภาพบรรยากาศ โครงการเสวนา “20 ปี สภาวิศวกรไทย ในยุ […]

13 พฤษภาคม 2019
กำหนดการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเข้าของ […]

13 พฤษภาคม 2019
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายแบบมืออาชีพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายแบบมืออาชีพ &nbsp […]

30 เมษายน 2019
ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์งาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กับ บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์งาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กับ บริษั […]

25 เมษายน 2019
เรื่องการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

เรื่องการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เข […]

23 เมษายน 2019
ภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ C2000

ภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ C2000 […]

22 เมษายน 2019