กิจกรรม

ภาพกิจกรรม นักศึกษาภาควิชาดูงาน บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คตริก ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพกิจกรรม นักศึกษาภาควิชาดูงาน บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็ค […]

22 กุมภาพันธ์ 2019
ฉลองครบรอบ 12 ปี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฉลองครบรอบ 12 ปี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

18 กุมภาพันธ์ 2019
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและบริการวิชาการสู่ชุมชน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2561

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและบริการวิชาการสู่ชุมชน ภาควิชา […]

18 กุมภาพันธ์ 2019
เข้าร่วมอบรม มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 มาตรฐาน (ฉบับใหม่) รุ่นที่ 1/2562

เข้าร่วมอบรม มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ […]

15 กุมภาพันธ์ 2019
โครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า สู่องค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า สู่องค์กรภายในมหาวิ […]

15 กุมภาพันธ์ 2019
จัดบูธแสดงนิทรรศการงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนราชินีบูรณะ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

จัดบูธแสดงนิทรรศการงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนราชินีบูร […]

15 กุมภาพันธ์ 2019
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) ภูมิภาคตะวันตก

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ […]

15 กุมภาพันธ์ 2019
สำรวจพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและบริการสู่ชุมชน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สำรวจพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและบร […]

13 กุมภาพันธ์ 2019
ประกาศผลการทดสอบค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร รอบ SU-TCAS 2562/2/3 เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการทดสอบค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร รอบ SU-TCAS 2 […]

12 กุมภาพันธ์ 2019
ขอแสดงความยินดีนักศึกษาบัณฑิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่สอบผ่านสัมภาษณ์งาน บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาบัณฑิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่สอ […]

6 กุมภาพันธ์ 2019
โปรแกรมทดสอบอุณหภูมิและความชื้นในดินสำหรับโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อใช้ปลูกผักออร์แกนิค

โปรแกรมทดสอบอุณหภูมิและความชื้นในดินสำหรับโรงเรือนอัจฉร […]

5 กุมภาพันธ์ 2019
ภาพกิจกรรม โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร รอบ SU-TCAS 2562/2/3 ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพกิจกรรม โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร รอบ SU-TCAS […]

4 กุมภาพันธ์ 2019
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุก ๆ ท่าน ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุก ๆ ท่าน ที่ได้ผ่านการอบรมห […]

4 กุมภาพันธ์ 2019
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และ Engineering Career Day 2019 (12 – 13 กุมภาพันธ์ 2562)

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และ Engineering Career Day 2019 […]

31 มกราคม 2019
Thai Royal Scholarship for Cambodia Students 2019 : Scholarship Recipients Announced.

Thai Royal Scholarship for Cambodia Students : Scholars […]

29 มกราคม 2019