กิจกรรม

โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรออนไลน์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอบ SU-TCAS 2565-2566/1/1 เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565-2566 ในโควตารับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)

กรอกใบสมัคร : http://bit.ly/2IpSVGE

9 กรกฎาคม 2021
ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยแบบทดสอบ STEP สำหรับนักศึกษา ป.ตรี (รอบพิเศษ) และระดับ ป.โท-ป.เอก

2 มิถุนายน 2021
รับสมัคร ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 3 ที่น้องๆ […]

2 พฤศจิกายน 2020
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชา […]

20 ตุลาคม 2020
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลั […]

15 ตุลาคม 2020
เปิดรับสมัคร นักเรียนเข้าร่วมค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

มาแล้วววววววววววววววว จ้า ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ครั […]

12 ตุลาคม 2020
รับสมัคร ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

1 ตุลาคม 2020
ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน image processing Data analytics Deep learning Machine Learning และ Optical Engineering Photonics crytral design

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชา […]

30 กันยายน 2020
สื่อสร้างสรรค์ แนะนำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สื่อสร้างสรรค์ แนะนำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำหรับนักเรียน […]

25 กันยายน 2020
รับสมัคร ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจำปี 2563 (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสา […]

7 สิงหาคม 2020
ประกาศ! รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาวิศกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาวิศกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 ดังรายละเอียดแนบ

31 กรกฎาคม 2020
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบ 4 (Admission2)

รายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS […]

13 พฤษภาคม 2020
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

29 เมษายน 2020
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลที่ 1 โครงการประกวดต้นแบบแนวคิด ธุรกิจขยะสู่โรงไฟฟ้า (Startup Waste to Energy)

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร […]

14 เมษายน 2020
นายวรากร เหงียน (พี่คิงส์) รุ่นพี่ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศิลปากร รุ่นที่ 7 เชิญชวนพี่ๆ น้องๆ และผู้ปกครองมาเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เรามาฟังรุ่นพี่ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศิลปากร รุ่ […]

13 เมษายน 2020