กิจกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอบ SU-TCAS 2563/1/1 เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในโควตารับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภา […]

25 กรกฎาคม 2019
ปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร

                    วันที่ 10 กค. 62 ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แก […]

11 กรกฎาคม 2019
ตรวจการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท

ตรวจการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ […]

2 กรกฎาคม 2019
แสดงความยินดีให้กับ ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

      แสดงความยินดีให้กับ ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะว […]

2 กรกฎาคม 2019
“ค่ายอัจฉริยภาพ” ครั้งที่ 1

เปิดรับสมัครแล้วครับ  “ค่ายอัจฉริยภาพ” ครั้ […]

26 มิถุนายน 2019
ต้อนรับ Prof.Dr.Keita Tsuzuki จาก National Institute of Technology, Toyota College

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชา […]

26 มิถุนายน 2019
ECS TUTOR CAMP 11

COMING SOON!!! ค่ายสนุกๆใกล้เปิดรับสมัครแล้วน้าา อดใจรอ […]

29 พฤษภาคม 2019
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเร่งรัด สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 (ชั้นปีที่ 3)

    ประชาสัมพันธ์  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเร่งรัด […]

28 พฤษภาคม 2019
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรม “องค์ประกอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา”

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรม […]

28 พฤษภาคม 2019
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ได้รับ […]

13 พฤษภาคม 2019
ภาพบรรยากาศ โครงการเสวนา “20 ปี สภาวิศวกรไทย ในยุคดิสรัปชั่น”

ภาพบรรยากาศ โครงการเสวนา “20 ปี สภาวิศวกรไทย ในยุ […]

13 พฤษภาคม 2019
ส่งมอบรถไฟฟ้า โครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า สู่องค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ส่งมอบรถไฟฟ้า โครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า สู่อง […]

10 เมษายน 2019
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่เข้าร่วมทีมและผ่านการพิจารณาในการแข่งขัน Startup Thailand League 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่เข้าร […]

8 เมษายน 2019
ภาพกิจกรรม โครงการนำน้องท่องวัง ครั้งที่ 38 Silpa’goal Olympic

ภาพกิจกรรม โครงการนำน้องท่องวัง ครั้งที่ 38 Silpa&#8217 […]

7 เมษายน 2019
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมทักษะด้านสายสัญญาณประเภท UTP (สาย LAN)

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรรายวิชา 618443-55 การสื่อสาร […]

19 มีนาคม 2019