กิจกรรม

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และ Engineering Career Day 2019 (12 – 13 กุมภาพันธ์ 2562)

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และ Engineering Career Day 2019 […]

31 มกราคม 2019
Hot news ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ Institute of technology of Cambodia เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนให้แก่นักศึกษากัมพูชา

Hot news ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ Institute of technolo […]

25 มกราคม 2019
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัด ลพบุรี

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ […]

25 มกราคม 2019
ภาพบรรยากาศสัมภาษณ์งานนักศึกษาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กับ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด

ภาพบรรยากาศสัมภาษณ์งานนักศึกษาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ […]

23 มกราคม 2019
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ SU-TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ SU-TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา […]

21 มกราคม 2019
โครงการค่ายท้าทายความคิด…วิศวะพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 8 ตอน THE CAR

โครงการค่ายท้าทายความคิด…วิศวะพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 8 ตอน […]

18 มกราคม 2019
แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

ภาพกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โรงเรียนสารสา […]

18 มกราคม 2019
เตรียมความพร้อมโครงการค่ายท้าทายความคิด…วิศวะพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 8 ตอน THE CAR

เตรียมความพร้อมโครงการค่ายท้าทายความคิด…วิศวะพันธ […]

17 มกราคม 2019
ภาพกิจกรรมแนะแนวการศึกษา โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี

ภาพกิจกรรมแนะแนวการศึกษา โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบ […]

17 มกราคม 2019
รายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาต้น ภาควิชาได้มีการเตรียมความพร้อมในการสอบหลักสูตรปริญญาโท

รายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ SEMINAR IN […]

6 ธันวาคม 2018
บริษัท gosoft จำกัด จัดกิจกรรม Road Show

บริษัท gosoft จำกัด ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจก […]

6 ธันวาคม 2018
ขอแสดงความชื่นชม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กับการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 2

ขอชื่นชมนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กับรางวัลชมเชยอัน […]

3 ธันวาคม 2018
ภาพกิจกรรม โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาพกิจกรรม โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร หลักสูตรวิศ […]

9 พฤศจิกายน 2018
คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ […]

9 พฤศจิกายน 2018
การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้น ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2561

จบไปแล้วกับการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้น ภาควิชาว […]

3 กันยายน 2018