กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่เข้าร่วมทีมและผ่านการพิจารณาในการแข่งขัน Startup Thailand League 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่เข้าร […]

8 เมษายน 2019
ภาพกิจกรรม โครงการนำน้องท่องวัง ครั้งที่ 38 Silpa’goal Olympic

ภาพกิจกรรม โครงการนำน้องท่องวัง ครั้งที่ 38 Silpa&#8217 […]

7 เมษายน 2019
ภาพกิจกรรมงานทำบุญภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และโครงการสานสัมพันธ์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2562

ภาพกิจกรรมงานทำบุญภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และโครงการสานสัม […]

7 เมษายน 2019
ภาพบรรยากาศการเตรียมงานทำบุญภาค ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 นี้

ภาพบรรยากาศการเตรียมงานทำบุญภาคที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที […]

4 เมษายน 2019
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมทักษะด้านสายสัญญาณประเภท UTP (สาย LAN)

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรรายวิชา 618443-55 การสื่อสาร […]

19 มีนาคม 2019
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและบริการวิชาการสู่ชุมชน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและบริการวิชาการสู่ชุมชน ภาควิชา […]

19 มีนาคม 2019
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล C2000 สำหรับการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

*** พบกับ ****   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไมโครคอน […]

1 มีนาคม 2019
ภาพกิจกรรม นักศึกษาภาควิชาดูงาน บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คตริก ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพกิจกรรม นักศึกษาภาควิชาดูงาน บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็ค […]

22 กุมภาพันธ์ 2019
เข้าร่วมอบรม มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 มาตรฐาน (ฉบับใหม่) รุ่นที่ 1/2562

เข้าร่วมอบรม มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ […]

15 กุมภาพันธ์ 2019
โครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า สู่องค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า สู่องค์กรภายในมหาวิ […]

15 กุมภาพันธ์ 2019
จัดบูธแสดงนิทรรศการงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนราชินีบูรณะ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

จัดบูธแสดงนิทรรศการงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนราชินีบูร […]

15 กุมภาพันธ์ 2019
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) ภูมิภาคตะวันตก

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ […]

15 กุมภาพันธ์ 2019
โปรแกรมทดสอบอุณหภูมิและความชื้นในดินสำหรับโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อใช้ปลูกผักออร์แกนิค

โปรแกรมทดสอบอุณหภูมิและความชื้นในดินสำหรับโรงเรือนอัจฉร […]

5 กุมภาพันธ์ 2019
ภาพกิจกรรม โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร รอบ SU-TCAS 2562/2/3 ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพกิจกรรม โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร รอบ SU-TCAS […]

4 กุมภาพันธ์ 2019
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุก ๆ ท่าน ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุก ๆ ท่าน ที่ได้ผ่านการอบรมห […]

4 กุมภาพันธ์ 2019