Activity

ภาพกิจกรรมแนะแนวการศึกษา โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี

ภาพกิจกรรมแนะแนวการศึกษา โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล ได้ออกแนะแนวการศึกษาให้กับ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562  

17 January 2019
รายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาต้น ภาควิชาได้มีการเตรียมความพร้อมในการสอบหลักสูตรปริญญาโท

รายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ SEMINAR IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING ภาคการศึกษาต้น ภาควิชาได้มีการเตรียมความพร้อมในการสอบหลักสูตรปริญญาโท อาจารย์ได้มีการจัดสอบสัมมนาสำหรับหลักสูตรปริญญาโท มีรายชื่อคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ ผศ.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน ดร.ภมร ศิลาพันธ์ ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา

6 December 2018
บริษัท gosoft จำกัด จัดกิจกรรม Road Show

บริษัท gosoft จำกัด ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4   เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในวิชาชีพ สำหรับใช้ในการสมัครฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และสมัครเข้าทำงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกิจกรรม Road Show   เรื่อง “เทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในยุคปัจจุบัน (C#)”   วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.อำนาจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด        ซึ่งในกิจกรรมนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานจริงจากท่านวิทยากร      ในการนี้ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอขอบพระคุณบริษัท […]

6 December 2018
ขอแสดงความชื่นชม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กับการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 2

ขอชื่นชมนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กับรางวัลชมเชยอันดับ 1 (วันที่ 2 ธันวาคม 61) จาก NECTEC ครับ ได้สร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับคนทุพพลภาพ จัดทำโดย นายคุณานนต์ สมคำ 09591118 นายธรรมนูญ หวานชะเอม 09591165 นายชนกันต์ ใจเย็น 09591129 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์

3 December 2018
ภาพกิจกรรม โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาพกิจกรรม โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอบ SU-TCAS 2562/1/2 ประจำปีการศึกษา 2562 ในโควตารับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร) รุ่นที่ 1 วันที่ 20 ตุลาคม 2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  

9 November 2018
คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10” เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับหลักสูตรสหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 402 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ

9 November 2018
การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้น ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2561

จบไปแล้วกับการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้น ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในงานทับแก้ววิชาการครั้งที่ 5 ตอน “วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิต” ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมมไฟฟ้าขอชื่นชมในความสามารถของน้องๆ ทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้ และขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัล   วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม “คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 2” โดยมีสมาชิก นายกันตพงศ์ พลไชย นายชลสิทธิ์ ว่อง และนายวงศกร นบนอบ จากโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกระบี่ 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีม “ศรีเมืองวิทยาคาร 2” โดยมีสมาชิก นายอนิรุต อ่อนลา นางสาวเด่นนภา ภูผากัมปนาท และนายวาทศิลป์ ทองงาม จากโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีม “คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ […]

3 September 2018
โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ครั้งที่ 1 (18/08/61)

โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ รอบ SU-TCAS 2562/1/

20 August 2018
ม.ศิลปากร จากวันแรกที่เข้ามา

จากวันแรกที่เข้ามา ไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าออกไปแล้วจะคิดถึงมากขนาดนี้…

2 July 2018
Dr Thomas and Aj Sukwichai

Dr Thomas and Aj Sukwichai from School of Engineering and Architecture, Lucerne University of applied science and arts เข้าเยี่ยมชมงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาฯ

2 July 2018