โปรแกรมทดสอบอุณหภูมิและความชื้นในดินสำหรับโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อใช้ปลูกผักออร์แกนิค

โปรแกรมทดสอบอุณหภูมิและความชื้นในดินสำหรับโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อใช้ปลูกผักออร์แกนิค

5 กุมภาพันธ์ 2019

โปรแกรมทดสอบอุณหภูมิและความชื้นในดินสำหรับโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อใช้ปลูกผักออร์แกนิค (SMART FARM)

 

 

โครงการนี้
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดย ผศ.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน

ได้สร้างความร่วมมือกับ
มูลนิธิ พลตรีจำลอง ศรีเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี
ในการวิจัยและพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะในการปลูกผักออร์แกนิค
เพื่อเพิ่มผลผลิตการปลูกผักในพื้นที่สภาวะแห้งแล้งบนเขา

 

โดยรายได้จากผลผลิต จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต

 

สามารถศึกษารายละเอียดงานวิจัยได้ที่

 

โครงการงานวิจัย-Smart-farm

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร