โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล C2000 สำหรับการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล C2000 สำหรับการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

1 March 2019

*** พบกับ ****

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล C2000
สำหรับการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

 

โดย อาจารย์ชัยวุฒ ชูรักษ์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

รับเฉพาะนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
– รับจำนวน   30 คน
– เปิดรับสมัคร    วันนี้ถึง 15 เม.ย. 62
– ประกาศรายชื่อ   วันที่ 16 เม.ย. 62
– อบรม    วันที่ 20 – 21 เม.ย. 62

 

 

สมัครได้ที่ Link : https://bit.ly/2J02ttU  หรือ  

 

 

 

 

      ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกลู C2000 เป็นตัวประมวลสัญญาณควบคุมแบบเรียลไทม์ขนาด 32 บิต ที่มีประสิทธิภาพการสูง ทำงานแบบ floating-point และมีทั้งแบบหนึ่งแกนประมวลผลที่ทำงานที่ 300 MHz และสองแกนประมวลผลที่ทำงานที่ 200 MHz ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกลู C2000 ถูกพัฒนาให้ใช้งานง่ายขึ้นด้วยการเขียนด้วยโปรแกรม Matlab/Simulink โดยการเขียนโปรแกรมแบบ GUI (Graphical User Interface GUI) ซึ่งเป็นการติดต่อกับผู้ใช้โดยใช้ภาพสัญลักษณ์ในการออกแบบส่วนของโปรแกรมแทนที่การพิมพ์คำสั่งต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้ง่ายมากขึ้น

      การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกลู C2000 ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการประมวลผลของระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เช่น ระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนในอุตสาหกรรม ระบบควบคุมการส่งกำลังไฟฟ้า ระบบการขับเคลื่อนมอเตอร์และการตรวจจับและประมวลผลสัญญาณ