โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวไฟฟ้าศิลปากร ม.ศิลปากร

โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวไฟฟ้าศิลปากร ม.ศิลปากร

6 สิงหาคม 2019

         วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน ได้กล่าวเปิดโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวไฟฟ้าศิลปากร ม.ศิลปากร พร้อมด้วย อ.พรชัย เปลี่ยมทรัพย์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฝ่ายจัดการศึกษาพร้อมด้วย อ.ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล ผช.คณบดีฝ่ายสารสนเทศ ได้ให้ความรู้กับนักเรียนชั้น ม.5-6 เกี่ยวกับ TCAS63 และภาควิชาได้เชิญท่านผู้ปกครองเข้ามารับฟังข้อมูลจองภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอีกด้วย ###ขอบคุณที่ติดตามข่าวสารวิศวะไฟฟ้าศิลปากร