เรื่องการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

เรื่องการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

23 April 2019

เรื่องการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

 

กำหนดการพักอาศัยของนักศึกษาในหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562
 
ยื่นสมัคร โดย
– ยื่นคำร้อง ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หอพักเพชรรัตน 4
– ยื่นสมัครผ่าน www.dsa.su.ac.th
 
ในระหว่างวันที่
18 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2562
 
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบที่ลิงค์ด้านล่างนี้
 
จึงประกาศมาเพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ปี 1 ปีการศึกษา 2562 ได้รับทราบโดยทั่วกัน
 
 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร