รับสมัคร ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

รับสมัคร ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

16 กันยายน 2019

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

รุ่น 1 วันที่ 19 ตุลาคม 2562 (ฟรี)
รุ่น 2 วันที่ 20 ตุลาคม 2562 (ฟรี)

ดูข้อมูลและสมัครได้ที่ http://bit.ly/2IpSVGE ด่วนรับจำนวนจำกัด