รับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง วิศวกร

รับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง วิศวกร

10 มิถุนายน 2019

รับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา 

        ปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

            รับสมัคร ตั้งแต่    วันที่ 17 มิ.ย. 62 – 18 ก.ค. 62 

            ขอและยื่นใบสมัคร ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร