ภาพบรรยากาศ โครงการเสวนา “20 ปี สภาวิศวกรไทย ในยุคดิสรัปชั่น”

ภาพบรรยากาศ โครงการเสวนา “20 ปี สภาวิศวกรไทย ในยุคดิสรัปชั่น”

13 May 2019

ภาพบรรยากาศ โครงการเสวนา “20 ปี สภาวิศวกรไทย ในยุคดิสรัปชั่น”

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562

 

อาจารย์ชัยวุฒ ชูรักษ์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ได้เข้าร่วมฟังบรรยายในโครงการ
เสวนา “20 ปี สภาวิศวกรไทย ในยุคดิสรัปชั่น”

 

ณ โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร