ภาพบรรยากาศสัมภาษณ์งานนักศึกษาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กับ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด

ภาพบรรยากาศสัมภาษณ์งานนักศึกษาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กับ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด

23 มกราคม 2019

ภาพบรรยากาศสัมภาษณ์งานนักศึกษาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กับ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด
วันที่ 23 มกราคม 2562
ช่วงเวลา 9.00 น. – 16.30 น.

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ. ระพีพันธ์ แก้วอ่อน

ได้ให้การต้อนรับ

คุณบุรินทร์ ช่วยแก้ว
Senior NMC Engineer
และ
คุณวีกิจ นิมิตเกษมสุภัค
O&M Engineer

จากบริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด
ผู้ซึ่งมาเป็นกรรมการการสอบสัมภาษณ์สมัครงานของนักศึกษาบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดยทางบริษัทมารับนักศึกษาที่ภาควิชา
จำนวน 16 อัตรา
และจะมีการประกาศผลการสัมภาษณ์ภายใน
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร