ภาพบรรยากาศการเตรียมงานทำบุญภาค ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 นี้

ภาพบรรยากาศการเตรียมงานทำบุญภาค ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 นี้

4 April 2019

ภาพบรรยากาศการเตรียมงานทำบุญภาคที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 นี้

 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ พี่เจ้าหน้าที่ทุก ๆ ท่าน
และน้อง ๆ นักศึกษาทุก ๆ คน
ที่มาร่วมกันช่วยเหลือจัดเตรียมงานครับ

 

ECS SU SU

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร