ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์งาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กับ บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์งาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กับ บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

25 April 2019

ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์งาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กับ บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

 

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562

 

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด
ได้เข้ามาสัมภาษณ์รับสมัครงาน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 7 คน
ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

ขอให้น้อง ๆ ประสบความสำเร็จในการสอบสัมภาษณ์
และได้ทำงานในที่ที่เหมาะสมกับน้อง ๆ ทุกคนครับ

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร