ภาพกิจกรรม นักศึกษาภาควิชาดูงาน บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คตริก ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพกิจกรรม นักศึกษาภาควิชาดูงาน บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คตริก ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

22 February 2019

ภาพกิจกรรม นักศึกษาภาควิชาดูงาน บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คตริก ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

ด้วยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

มีนโยบายให้นักศึกษาภาควิชาฯ ได้เยี่ยมชมศึกษาดูงาน โรงงานอุตสาหกรรม ในช่วงการศึกษา
เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในลักษณะงานทางวิศวกรรม
และทำให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนวิชาต่าง ๆ
โดยให้นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงานที่

 

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คตริก ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

 

ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

 

โดยมี
อาจารย์ ชัยวุฒ ชูรักษ์
อาจารย์ กิตติธัช พาพลเพ็ญ

เป็นผู้นำคณะนักศึกษาเข้าดูงานที่บริษัท

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร