ภาพกิจกรรมงานทำบุญภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และโครงการสานสัมพันธ์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2562

ภาพกิจกรรมงานทำบุญภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และโครงการสานสัมพันธ์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2562

7 April 2019

ภาพกิจกรรมงานทำบุญภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และโครงการสานสัมพันธ์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2562

 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562

 

ทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดกิจกรรมขึ้น กล่าวโดยสรุปได้ 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้

1. ทำบุญฉลองครบรอบ 12 ปี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. รดน้ำสงกรานต์ท่านคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. เปิดสำนักงานใหม่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
4. โครงการสานสัมพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2562

 

ในนามหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพันธ์ แก้วอ่อน
ขอกราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร
รองคณบดี อ.ดร. วรฤทัย ชูเทียร
ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ภาคต่าง ๆ
คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
และศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

ที่ได้เสียสละเวลามาร่วมแสดงความยินดี แสดงมุทิตาจิต
กับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในโอกาสครบรอบ 12 ปี
และการเปิดสำนักงานใหม่ของภาควิชา อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกซึ่ง
ความเคารพคารวะต่อผู้ใหญ่ ในการรดน้ำสงกรานต์ท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ. ดร. อรุณศรี ลีจีรจำเนียร
ที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้

 

รวมไปถึงโครงการสานสัมพันธ์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าในช่วงบ่าย
ซึ่งได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยี
ผู้จัดการบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
และผู้จัดการบริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด
มาให้ความรู้และประสบการณ์กับน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4
ที่ใกล้จะจบการศึกษา ซึ่งต้องออกไปรับภาระหน้าที่การงานต่อไปในภายภาคหน้า
และรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่จบไปแล้ว กำลังปฏิบัติหน้าที่การงานอยู่ ได้กลับมาร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์และความรู้ในการทำงาน
ซึ่งจะทำให้น้อง ๆ ได้รับความรู้และประสบการณ์ในมุมมองที่ต่าง ๆ กัน ทั้งมุมมองของผู้บริหาร
และมุมมองของรุ่นพี่ที่กำลังปฏิบัติงาน
ทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรุ่นสู่รุ่นของนักศึกษาและศิษย์เก่า
เป็นการเปิดวิสัยทัศน์ของน้อง ๆ นักศึกษา ให้กว้างไกลยิ่งขึ้น

 

ในวันนี้มีเรื่องราวดีดีหลายอย่างเกิดขึ้นทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่าย
และงานทุก ๆ กิจกรรม ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการไปได้ด้วยดี
ความสำเร็จที่มีในวันนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจและความตั้งใจของทุก ๆ คน
สิ่งดีดีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นภาพแห่งความทรงจำที่งดงามและจะยังคงอยู่ตลอดไปกับชาว ECS ครับ

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร