ประกาศรายชื่อและกำหนดการสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร รอบ SU-TCAS 2562/2/3 เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อและกำหนดการสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร รอบ SU-TCAS 2562/2/3 เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อและกำหนดการสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รอบ SU-TCAS 2562/2/3
เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562
ในโควตารับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร

 

กำหนดการเข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร

 

กำหนดการเข้าค่าย
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร