ประกาศรับสมัครงาน บริษัท Interlink Telecom Public Company Limited

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท Interlink Telecom Public Company Limited

4 มกราคม 2019

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท Interlink Telecom Public Company Limited

 

สำหรับบัณฑิตที่จบการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยศิลปากร

การรับสมัคร :
รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
โดยสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่

app_interlink

กรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
แล้วจัดทำ Resume ทั่วไปของผู้สมัครแยกต่างหากจากใบสมัคร
Scan แล้วส่งเอกสารมาที่

Email : n.veekit@interlinktelecom.co.th

1. Resume ทั่วไปของผู้สมัคร
2. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลพร้อมรูปถ่าย

ตำแหน่งงาน : NMC Engineer (Network Monitor Center Engineer)

 

สังกัด : บริษัท  Interlink Telecom Public Company Limited

 

คุณสมบัติ :
วุฒิปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.),
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ค.อ.บ.),
วิทยาศาสตร์ (วท.บ.)
สาขาสื่อสารโทรคมนาคม, อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

 

ประจำศูนย์ AIS นครราชสีมา                  จำนวน 8 อัตรา
ประจำศูนย์ AIS ภาคกลาง (นครปฐม)      จำนวน 8 อัตรา
ลักษณะการทำงาน : 
– ทำงานเป็นกะ กะละ 12 ชั่วโมง 7:00 น. – 19:30 น. และ 19:00 น. – 07:30 น.
– ทำงาน 4 วัน หยุด 4 วัน
– ทางบริษัทรับงาน Outsource ให้กับ AIS
หน้าที่รับผิดชอบ : ตรวจสอบวิเคราะห์ประสานงานระหว่าง AIS กับทีมของ Interlink Telecom ในงานตรวจแก้ไขบำรุงรักษา โครงข่ายของ AIS ภาคอีสาน และ AIS ภาคกลาง
อัตราเงินเดือน :
– ประมาณ 20,000 บาท/เดือน + ค่ากะ
– หากมีประสบการณ์ เคยใช้ระบบ IGIS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ช่วงทดลองงาน 3 เดือน เมื่อพ้นช่วงทดลองงานแล้วจะเป็นสัญญาจ้างปีต่อปี
โดยจะได้รับการประเมินจากผู้บริหารอีกทีหนึ่ง (ไม่มีการประเมินออก)
สวัสดิการ :
1. ประกันสังคม
2. โบนัสประจำปี ขั้นต่ำ 1 เดือน (ขั้นสูงสุด : ตามผลประกอบการ)
3. ประกันภัยกลุ่ม

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร