ปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร

ปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร

11 กรกฎาคม 2019

                    วันที่ 10 กค. 62 ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้กล่าวเปิดการปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ของภาควิชาฯ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร โดยมี คณะผู้บริหารภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา อ.ชัยวุฒ ชูรักษ์ อ.พรชัย เปลี่ยมทรัพย์ และประธานหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ อ.ดร.ภมร ศิลาพันธ์ ได้กล่าวให้โอวาทแนะแนวการศึกษา โดยในวันนี้มีคณาจารย์ภาควิชาและนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 188 คน อย่างพร้อมเพียง สิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้ คือ หากนักศึกษามีการเริ่มต้นที่ดี การกระทำที่ดีอย่างสม่ำเสมอนี้ จะนำพานักศึกษาใหม่ไปสู่ความสำเร็จของชีวิตในการศึกษาต่อไป