บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด เปิดรับสมัครงานสำหรับบัณฑิตจบใหม่ บัณฑิตที่มีประสบการณ์ทำงาน และนักศึกษาฝึกงาน เพื่อร่วมงานกับทางบริษัท

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด เปิดรับสมัครงานสำหรับบัณฑิตจบใหม่ บัณฑิตที่มีประสบการณ์ทำงาน และนักศึกษาฝึกงาน เพื่อร่วมงานกับทางบริษัท

21 March 2019

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด เปิดรับสมัครงานสำหรับบัณฑิตจบใหม่ บัณฑิตที่มีประสบการณ์ทำงาน และนักศึกษาฝึกงาน เพื่อร่วมงานกับทางบริษัท

 

เนื่องด้วยทาง บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจทางด้านไฟฟ้าธุรกิจ Smart farm และ Iot (Internet of things)
ได้เข้ามาติดต่อกับทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อขอรับสมัครงานนักศึกษาบัณฑิตจบใหม่
หรือมีประสบการณ์ทำงานแล้ว รวมไปถึงนักศึกษาฝึกงาน
เพื่อร่วมงานกับทางบริษัท

 

โดยรับสมัครในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
1. สายงานผลิต R&D (Research & Development) รับ 10 อัตรา
2. Sales Engineer รับ 5 อัตรา

 

สวัสดิการ
1. สายงานผลิต R&D และ Sales Engineer เงินเดือน 20,000 บาท/เดือน
2. ทดลองงาน 3 เดือน
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. มีหอพักให้ฟรีไม่ต้องเสียค่าเช่า มีข้าวกลางวันฟรี
5. หยุดเสาร์-อาทิตย์
6. โบนัส (ตามผลประกอบการ)

 

คุณสมบัติ
1. บัณฑิตจบใหม่เกรดขั้นต่ำ 2.5
2. Programming skill : C, C#, Visual BASIC, MySQL, Board Arduino, Raspberry Pi Embedded Systems.

 

สำหรับนักศึกษาฝึกงาน รับสมัคร 5 อัตรา โดยมีเบี้ยเลี้ยงให้ 150 บาท/วัน

 

บริษัทจะเข้าสัมภาษณ์นักศึกษาในวันที่ 24 เมษายน 2562
โดยสามารถส่ง resume ทั่วไป (ใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ไปที่
Email : plumkamon.du.civicmedia@gmail.com

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ
(รายละเอียดการรับสมัครภาควิชาสอบถามโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อ ซึ่งอาจไม่ตรงกับเอกสารแนบ)

 

จึงประกาศมาเพื่อให้นักศึกษาภาควิชาได้รับทราบโดยทั่วกัน

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร