นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ต้องการขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ต้องการขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน

30 พฤศจิกายน 2018

ประกาศ

นักศึกษาที่ต้องการขอเอกสารขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน
ข้อมูลที่ต้องเตรียม ก่อนขอเอกสาร
1. เอกสารที่จะออกเรียนถึง ใคร ตำแหน่ง ชื่อที่ฝึกงาน
2. พิกัด ละติจูด และลองติจูด ที่ฝึกงาน
3.ไฟล์แนบ แสดงผลการเรียน และ ไฮไลท์ รายวิชาที่ภาคกำหนด (600119, 618213, 618222, 618223, 618224, 618225, 618240, 618250, 618251) เป็น ไฟล์ภาพ หรือ PDF
4. วันที่ ฝึกงาน ในช่วง 13 พ.ค. 62 – 14 ก.ค. 62 นักศึกษาระบุเอง (240 ช.ม. ขึ้นไป)

อ่านก่อน
– ส่งข้อมูลแล้วรอรับเอกสารขอความอนุเคราะห์ฝึกงานที่ ภาคฯ 2-3 วัน หลังส่งข้อมูล
เอกสารที่ได้รับ
– ใบขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน และ แบบตอบรับฝึกงาน

– นำส่งสถานที่ฝึกงานด้วยตนเอง เมื่อสถานที่ฝึกงานตอบรับให้ส่งแบบตอบรับฝึกงานที่ภาควิชาฯ หากไม่มีแบบตอบรับฝึกงานจะถือว่า นักศึกษายังไม่ได้สถานที่ฝึกงาน
***************************************************************************************************

 

ส่งคำขอที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqxyrCkDOGRBNWSsfPe_aGKPx0vDmvf2bdXGlA8xH9lHJzbQ/viewform?fbclid=IwAR1lVqZVDw2rMj3U69wR6ngTZEaJCQ9nymGSGdBgjJHWoCsHpqjZrnWfzxI

ข้อมูลสถานที่ฝึกงานปี 2560

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?fbclid=IwAR2NdA-v4dzPjfdMk-7p6sbqYACdE1iOkdlir9sPHehaj_5HiHfx0G4-c_E&mid=1nCTLWsyl5QUcMs72zWedstrp_i91Oe3S&ll=16.000270573861663%2C109.79777975000002&z=5