ภาพกิจกรรม โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร รอบ SU-TCAS 2562/2/3 ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพกิจกรรม โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร รอบ SU-TCAS 2562/2/3 ประจำปีการศึกษา 2562

4 กุมภาพันธ์ 2019

ภาพกิจกรรม โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร รอบ SU-TCAS 2562/2/3 เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

ทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา
โดยมีน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนในโควตา 28 จังหวัด
ได้ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมค่ายกับทางภาควิชา

 

โดยกิจกรรมค่ายนั้นแบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม
1. ห้องปฏิบัติการ ไมโครโปรเซสเซอร์
2. ห้องปฏิบัติการ ไฟฟ้า
3. ห้องปฏิบัติการ ดิจิตอล
4. ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์
5. ห้องปฏิบัติการ สันทนาการ

 

โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
พี่ ๆ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ทุก ๆ คน
ได้มาให้องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
ได้อำนวยความสะดวก และความสนุกสนานรื่นเริงแก่บรรดาน้อง ๆ นักเรียนเป็นอย่างดี

 

ในโอกาสนี้ ทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงขอขอบพระคุณ ทุก ๆ ท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า
เพื่อมาช่วยให้กิจกรรมดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและเป็นระเบียบเรียบร้อย จนสำเร็จเสร็จสิ้น
และได้บรรยากาศของภาพกิจกรรมที่อบอุ่น

 

หากมีข้อผิดพลาดใดใด โปรดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ ด้วย

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร