“ค่ายอัจฉริยภาพ” ครั้งที่ 1

“ค่ายอัจฉริยภาพ” ครั้งที่ 1

26 มิถุนายน 2019

เปิดรับสมัครแล้วครับ 
“ค่ายอัจฉริยภาพ” ครั้งที่ 1 โดยเปิดรับ 
ตั้งแต่วันนี้ – 21 กรกฎาคม 2562
ประกาศรายชื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
**รุ่น 1 วันที่ 3 สิงหาคม 2562
**รุ่น 2 วันที่ 4 สิงหาคม 2562
กรอกใบสมัครได้ทาง http://bit.ly/2IpSVGE

*******************ไม่เสียค่าใช้จ่าย**********************