ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยแบบทดสอบ STEP สำหรับนักศึกษา ป.ตรี (รอบพิเศษ) และระดับ ป.โท-ป.เอก

  2 มิถุนายน 2021
 • รับสมัคร ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

  ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 3 ที่น้องๆ […]

  2 พฤศจิกายน 2020
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชา […]

  20 ตุลาคม 2020
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลั […]

  15 ตุลาคม 2020
 • เปิดรับสมัคร นักเรียนเข้าร่วมค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

  มาแล้วววววววววววววววว จ้า ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ครั […]

  12 ตุลาคม 2020
 • รับสมัคร ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

  1 ตุลาคม 2020
 • ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน image processing Data analytics Deep learning Machine Learning และ Optical Engineering Photonics crytral design

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชา […]

  30 กันยายน 2020
 • สื่อสร้างสรรค์ แนะนำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  สื่อสร้างสรรค์ แนะนำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำหรับนักเรียน […]

  25 กันยายน 2020
 • รับสมัคร ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจำปี 2563 (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสา […]

  7 สิงหาคม 2020

ข่าวกิจกรรมและสัมมนา

 • การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43(EECON43)

  บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโล […]

  2 พฤศจิกายน 2020
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชา […]

  20 ตุลาคม 2020
 • บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ SU- TCAS64 รอบที่ 1 ช่วงที่ 1 (สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์)

  บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศ […]

  12 ตุลาคม 2020

ข่าวทุนการศึกษา

ดูทั้งหมด
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศให้ทุน ดังต่อไปนี้   1. ทุนอุด […]

3 มกราคม 2019
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาล […]

25 สิงหาคม 2018

ข่าวรับสมัครงาน

ดูทั้งหมด
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลั […]

ประกาศ! รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาวิศกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาวิศกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 ดังรายละเอียดแนบ

ข้อมูล บริษัทที่ศิษย์เก่าจบแล้วได้งานทำ ที่น่าสนใจ

ข้อมูล บริษัทที่ศิษย์เก่าจบแล้วได้งานทำ ที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม