ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร

                      วันที่ 10 กค. 62 ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แก […]

  11 กรกฎาคม 2019
 • ข้อมูล บริษัทที่ศิษย์เก่าจบแล้วได้งานทำ ที่น่าสนใจ

  ข้อมูล บริษัทที่ศิษย์เก่าจบแล้วได้งานทำ ที่น่าสนใจ

  2 กรกฎาคม 2019
 • ตรวจการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท

  ตรวจการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ […]

  2 กรกฎาคม 2019
 • แสดงความยินดีให้กับ ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

        แสดงความยินดีให้กับ ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะว […]

  2 กรกฎาคม 2019
 • “ค่ายอัจฉริยภาพ” ครั้งที่ 1

  เปิดรับสมัครแล้วครับ  “ค่ายอัจฉริยภาพ” ครั้ […]

  26 มิถุนายน 2019
 • ต้อนรับ Prof.Dr.Keita Tsuzuki จาก National Institute of Technology, Toyota College

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชา […]

  26 มิถุนายน 2019
 • โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2562

  โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2 […]

  24 มิถุนายน 2019
 • รับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง วิศวกร

  รับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยา […]

  10 มิถุนายน 2019
 • ECS TUTOR CAMP 11

  COMING SOON!!! ค่ายสนุกๆใกล้เปิดรับสมัครแล้วน้าา อดใจรอ […]

  29 พฤษภาคม 2019

ข่าวกิจกรรมและสัมมนา

 • ปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร

                      วันที่ 10 กค. 62 ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แก […]

  11 กรกฎาคม 2019
 • ตรวจการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท

  ตรวจการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ […]

  2 กรกฎาคม 2019
 • แสดงความยินดีให้กับ ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

        แสดงความยินดีให้กับ ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะว […]

  2 กรกฎาคม 2019

ข่าวทุนการศึกษา

ดูทั้งหมด
ปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร

                    วันที่ 10 กค. 62 ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แก […]

11 กรกฎาคม 2019
ขอแสดงความยินดี นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์และได้รับทุนการศึกษา จาก บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่สอบผ่าน […]

14 พฤษภาคม 2019
ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่องการสมัครเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษา

ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่องการสมัครเพื่ […]

26 มีนาคม 2019

ข่าวรับสมัครงาน

ดูทั้งหมด
ข้อมูล บริษัทที่ศิษย์เก่าจบแล้วได้งานทำ ที่น่าสนใจ

ข้อมูล บริษัทที่ศิษย์เก่าจบแล้วได้งานทำ ที่น่าสนใจ

รับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

           รับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทย […]

รับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง วิศวกร

รับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยา […]

ภาพกิจกรรม